Nå kan du si din mening om Grenlandsbanen

Jernbaneverket gjennomfører nå en høring om Grenlandsbane-utredningen og inviterer alle til å komme med innspill.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fristen for å sende inn innspill er 31. oktober 2016 og høringsuttalelser sendes til postmottak@jbv.no med følgende tekst i emnefeltet: Høring KVU Grenlandsbanen, sak 201500759.

4. juli i Porsgrunn fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overlevert fra Jernbaneverket den såkalte KVU Grenlandsbanen, eller Konseptvalgsutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Kart over mulige korridorer. Jernbaneverket anbefaler å utrede midtre korridor.Jernbaneverket anbefalte å gå videre med det midtre alternativet via Porsgrunn, med stopp i Tangen. Grenlandsbanen vil kunne bli samfunnsøkonomisk lønnsom og ha mange fordeler:

•    Reisetiden Oslo-Kristiansand kan bli redusert til 3 timer og 23 minutter
•    Antallet reisende med tog vil øke betraktelig  
•    Grenlandsregionen vil bli styrket

Det er i utgangspunktet hovedrapporten med Jernbaneverkets anbefaling som legges ut til høring. Hovedrapporten finnes som vedlegg i denne artikkelen.

Kontaktperson
Jarle Jarleson Vaage, prosjektleder

Tlf: 916 56 132