Om utredningen

Jernbaneverket foreslår ny jernbane til Kongsberg via Vestfossen

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket anbefaler å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg. Dette går fram av en utredning som nå er oversendt Samferdselsdepartementet.

Jernbaneverkets utredning blir nå lagt ut til høring med frist for tilbakemelding 1. november 2016.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket laget en faglig utredning for en fremtidig jernbaneløsning mellom Hokksund og Kongsberg som skal danne et grunnlag for en eventuell videre planlegging

Utredningen viser fem forskjellige prinsipielle løsninger i et spenn fra  en minimumsløsning som innebærer å bruke dagens trasé med en ny stasjon på Gomsrud, til et maksimumskonsept som innebærer å bygge et dobbeltspor i tunnel direkte fra Hokksund til Kongsberg samtidig som eksisterende jernbanetrasé beholdes. Jernbaneverket anbefalerkonsept 4, et kombinasjonsalternativ som innebærer å bygge dobbeltspor langs eksisterende trasé til Vestfossen og dobbeltspor i en helt ny og kortere trasé til Kongsberg.

Jernbaneverkets anbefaling vil gjøre det mulig å reise med tog fra Kongsberg til Oslo på under en time.

 

Fakta:

Dokumenter:

Utredning Kongsberg - Hokksund - Hovedrapport.pdf

Delrapport Ikke-prissatte virkninger Kongsberg-Hokksund.pdf

Delrapport Markedsanalyse for utredning Kongsberg-Hokksund m.vedlegg.pdf

Delrapport Netto ringvirkninger Kongsberg-Hokksund.pdf

Delrapport Rapport fra workshop 24.11.16 Kongsberg-Hokksund.pdf

Delrapport Usikkerhetsanalyse Kongsberg-Hokksund.pdf

Delrapport Nytte-kost Analyse Hokksund-Kongsberg.pdf

Dokumentasjon av kostnadsestimat Kongsberg-Hokksund.pdf

Sammenstilling interessentanalyse Kongsbergbanen.pdf

RAMS analyserapport Kongsberg Hokksund 06.07.2016.pdf

Oversendelsesbrev_Samferdsesdepartementet.pdf