Workshop: Svaret er dobbeltspor

For deltakerne på workshopen var det ikke spørsmål om dobbeltspor eller ikke. Svaret var dobbeltspor, spørsmålet var når?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Denne rapporten forteller nesten alt om hva som skjedde på workshopen - og hvem som var med.

En aktiv, kreativ og interessert forsamling av 43 personer fra næringsliv, skole, utdanning, velforeninger, interesseorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og staten. Mye av tiden gikk med til å diskutere de ulike fremtidsbildene for Kongsberg- og Hokksund-området.

I rapporten kan du lese om scenariene og innspillene knyttet til arealutvikling, transportbehov og behov for jernbane kominert med annen transport.

Klikk på lenken under for rapporten.