Utredning Hensetting Østlandet

På denne siden finner du høringsdokumentene til fase 3, slik det er beskrevet i høringsbrevet som er sendt til berørte fylkeskommuner og kommuner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et bedre togtilbud gir behov for flere togparkeringsplasser. Det legges opp til flere og lengre tog på Østlandet i årene fremover. Forventet befolkningsutvikling er bakgrunnen for at jernbanenettet skal utvikles videre. Dette gjør det nødvendig å bygge mer hensettingskapasitet samt øke verkstedskapasiteten for vedlikehold av tog.

Jernbaneverket har derfor satt i gang utredningen Hensetting Østlandet der målet er å "tilrettelegge for toghensetting og verkstedsfunksjoner for togmateriell som gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort og lang sikt med bakgrunn i forventet etterspørsel."