Ålgårdbanen

I 2012 utførte en Jernbaneverket en vurdering av tilstand og kostnader for en eventuell gjenåpning av den 11 kilometer lange Ålgårdbanen Ganddal - Ålgård i Rogaland.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Høsten 2015 gjorde Urbanet Analyse en vurdering av banens markedsgrunnlag på oppdrag for Stavanger Næringsforening og kommunene Gjesdal og Sandnes.

Rapportene er vedlagt.