Presentasjon av KVU Oslo-Navets hovedtrekk utsatt

KVU Oslo-Navet skulle presentere hovedtrekk fra utredningen 30. juni i forbindelse med lansering av Ruters strategiplan, M2016.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Etter anmodning fra Samferdselsdepartementet og Oslo kommune er lanseringen av Ruters M2016 og presentasjon av hovedtrekk fra KVU Oslo-Navet utsatt til august.

Vi kommer tilbake med ny dato når dette er avklart.