Prosjektorganisasjon

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Oppdragsgivere:

 • Samferdselsdepartementet
 • Oslo kommune
 • Akershus fylkeskommune

Prosjekteiere:

 • Jernbanedirektør Elisabeth Enger
 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
 • Adm.direktør Ruter AS Bernt Reitan Jenssen

Styringsgruppe:

Styringsgruppen består av to representanter fra hver av prosjekteierne i tillegg til en leder:

 • Paul Runnestø - leder (Jernbaneverket)
 • Sjur Helseth (Jernbaneverket)
 • Lars Erik Nybø (Jernbaneverket)
 • Hanne Bertnes Norli (Ruter)
 • Tore Kåss (Ruter)
 • Hans Silborn (Statens vegvesen)
 • Turid Stubø Johnsen (Statens vegvesen)

KVU-stab: 

 

Konsulenter: 

Konseptvalgutredning

Norconsult med Vista Analyse, samt utenlandske eksperter i TYPSA (Spaina) og Basler & Hofmann (Sveits) 

Kjerneteam:

 • Terje B. Grennes (Norconsult)
 • Thora Heieraas (Norconsult) 
 • Lars-Petter Nesvåg (Norconsult)
 • Tor Homleid (Vista)

Grunnlag for teknisk-økonomisk plan (GTØP)

Aas-Jakbosen med ViaNova, Geovita, ECT og Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Kjerneteam:

 • Snorre Slapgård (Aas-Jakobsen)
 • Sven Narum (ViaNova)
 • Torbjørn Johansen (Geovita) 
 • Kjell Karlsrud (NGI)

 

Utenlandske, uavhengige eksperter

 • Axel Kühn (Tyskland)
 • Bernt Nielsen (Sverige) 

Rådgivere: 

32 fagfolk fra følgende virksomheter:

 • Ruter
 • Jernbaneverket
 • Statens vegvesen
 • Oslopakke 3-sekretariatet
 • Plansamarbeidet for Oslo og Akershus
 • Sporveien Oslo AS
 • Byantikvaren
 • Bymiljøetaten
 • NSB AS
 • Flytoget AS