Nyheter

 • Andre verksted vel blåst

  Konseptutviklingen kom godt i gang på KVU Oslo-Navets andre verksted. Med på arrangementet var syv 6.-klassinger som kom med sine erfaringer og ideer for de mer enn 100 deltakerne.

 • Hva har de gjort i utlandet?

  For et friskt og samtidig kritisk blikk utenfra har KVU Oslo-Navet knyttet til seg et team av utenlandske eksperter. Denne uken har de møttes i Oslo, for å lære om vårt prosjekt og gi inspirasjon fra sine egne.

 • Aas-Jakobsen skal gjøre teknisk-økonomiske vurderinger

  Konsulentselskapet har fått oppdraget med å sikre at KVU Oslo-Navet er tilstrekkelig godt underbygget med hensyn til store grep i infrastrukturen i hovedstaden.

 • Et tverrsnitt av behov, mål og krav

  "Det mangler kapasitet i rushtiden", "Transportsystemet i dag tilrettelegger fortsatt for økt bilbruk til tross for vedtatte mål", "Bedre tilgjengelighet til butikkene for alle" – innspillene på KVU Oslo-Navets første verksted var mange og varierte.

 • Norconsult skal utrede Oslo-Navet

  KVU Oslo-Navet har inngått konsulentavtale med Norconsult. Sammen med KVU-staben skal de utrede kollektivtrafikkløsninger for et hovedstadsområde med en massivt økende befolkning.

  Sigurd Rugsland i Norconsult og Anita Skauge i Jernbaneverket
 • Verksted for innspill og nye ideer

  28. februar er det duket for KVU Oslo-Navets første arbeidsverksted. Prosessleder Gunnar Ridderström er hyret inn for å lose arrangørene og deltakerne gjennom dagen.

 • KVU Oslo-Navet ferdig rigget

  Nå er det i gang for alvor, prosjektet som skal utrede fremtidens transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.