KVU Oslo-Navet

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, kalt KVU Oslo-Navet, er et felles oppdrag som er gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS.

Det er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som har gitt de tre virksomhetene oppdraget i fellesskap. Jernbaneverket koordinerer arbeidet.

Hovedoppgaven er i mandatbrevet beskrevet slik:
KVUen må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.

Klikk i menyen til venstre for å lese om hva som skjer, prosjektorganisasjonen, samt nyheter og bakgrunn for KVU Oslo-Navet.

 

Følg oss også på Facebook!

www.facebook.com/kvuoslonavet