KVU Oslo-Navet

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, kalt KVU Oslo-Navet, er et felles oppdrag som er gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som har gitt de tre virksomhetene oppdraget i fellesskap. Jernbaneverket koordinerer arbeidet.

Hovedoppgaven er i mandatbrevet beskrevet slik:
KVUen må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.

Klikk i menyen til venstre for å lese om hva som skjer, prosjektorganisasjonen, samt nyheter og bakgrunn for KVU Oslo-Navet.

 

Følg oss også på Facebook!

www.facebook.com/kvuoslonavet