Bakgrunn og dokumenter

 • Alle dokumenter

  Her finner du alle rapporter, vedlegg, notater og underlagsdokumenter til KVU Oslo-Navet.

 • Skal utrede nye tunneler i Oslo

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter skal utrede behov og tiltak for økt kapasitet i kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Utredningen skal ta for seg behovene for kollektiv- transport inn mot og gjennom Oslo og eventuell ny jernbane- og T-banetunnel.

 • Prosjektplan for utredning av økt kapasitet i Oslo

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter skal sammen lage en konseptvalgutredning for de framtidige transportbehovene inn mot og gjennom Oslo. Nå er forslaget til prosjektplan klart.

 • Ny oslotunnel kan doble tilbudet

  En dobling av togtilbudet på de fleste lokaltogstrekninger på Østlandet kan bli realiteten av en satsing på ny sentrumstunnel gjennom Oslo.

 • Jernbaneverket utreder ny tunnel under Oslo

  Som en del av arbeidet med å forberede neste Nasjonal transportplan utreder Jernbaneverket nå behovet for, og mulighetene for, å bygge en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Bakgrunnen er at Østlandsområdet står overfor en stor vekst i befolkningen og en enda større trafikkvekst.