Prosjektplan for utredning av lokaliseringsvalg

Dette dokumentet er prosjektplanen for utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Denne beskriver hvordan Jernbaneverket har planlagt gjennomføring av oppdraget gitt 8.mai 2014.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I pressemelding 4.april 2014 fortalte Regjeringen at de velger konsept Delt sør for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Et detaljert oppdragsbrev ble mottatt 8.5. 2014. Oppdraget er å gi Samferdselsdepartementet grunnlag for å velge mellom de to aktuelle alternativ; Søberg eller Torgård. Departementet ønsker ikke en prosess etter plan- og bygningslov i denne fasen. Utredningen skal likevel bringe prosjektet til en modenhet slik at en plan- og bygningslovsprosess kan starte i neste planfase.

Se vedlagte prosjektplan.