Punktlikhetstiltak per område

I denne oversikten viser hvor langt de ulike vedlikeholdstiltakene har kommet gjennom året. Tiltakene er fordelt på Jernbaneverkets geografiske områder.

I vedleggene finner du status per 1.juli innefor hvert enkelt baneområde. I den store vedlikeholdsoversikten finner nærmere beskrivelse av tiltakene per banestrekning.