Punktlighetstiltak og vedlikeholdsoversikt 2016

  • Punktlikhetstiltak per område

    I denne oversikten viser hvor langt de ulike vedlikeholdstiltakene har kommet gjennom året. Tiltakene er fordelt på Jernbaneverkets geografiske områder.

  • Vedlikeholdsoversikt 2016

    I 2016 skal Jernbaneverket drifte, vedlikeholde og fornye jernbanenettet for 8,3 milliarder kroner. Det betyr et rekordhøyt aktivitetsnivå og at etterslepet i vedlikeholdet blir redusert for andre året på rad. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Bergens-, Dovre-, og Sørlandsbanen, samt på jernbanen i og gjennom Oslo-området.

    Vedlikeholdsoversikt 2016