Punktlighet persontog 2015

Resultatetene for punktligheten i togtrafikken i 2015 viser at det gikk framover. Målene ble nådd når det gjelder alle persontog samlet sett, men for flere av togproduktene ble målene ikke nådd.

Punktlighetsmålene for 2015 ble nådd for persontog samlet sett.  For godstrafikken og rushtidstog i Oslo-området ble målene ikke nådd, men det var en bedring sammenliknet med 2014.  

Målet for regularitet ble ikke nådd. Før desember lå vi an til å nå regularitetsmålet, men flommen over Launes bro medførte et stort antall innstillinger - noe som trakk regulariteten kraftig ned. Regulariteten i 2015 ble på 97,7%, mens målet er 98%. 

Her kan du søke punktlighetsdata for hver enkelt togavgang over et valgfritt tidsrom:

http://www.jernbaneverket.no/no/Punktlighet/

Fakta om punktlighet:

  • Punktlighetsindikatorene og målene for disse er satt av Samferdselsdepartementet.
  • Punktlighet måles ved ankomst endestasjon innenfor definerte punktlighetsgrenser
  • Punktlighetsgrensen er satt til 3:59 minutter for lokaltog, intercitytog og Flytoget. For godstog og langdistansetog er grensen satt til 5:59 minutter.
  • "Flytoget" måles ved ankomst Gardermoen
  • "Alle persontog" inkluderer Flytoget
  • Punktligheten for godstog måles uten malmtogene på Ofotbanen
  • Punktlighet i rushtid måles for tog som har planlagt ankomst til storbyene i perioden 07:00-09:00 og planlagt avgang fra storbyene i perioden 15:00-17:00 på hverdager.
  • Regularitet måles kun for persontog. Planlagte innstillinger som følge av planlagte arbeider er ikke inkludert.