Sørlandsbanen 2015

Sørlandsbanen er 651 kilometer lang fra Hokksund til Stavanger. Banen er knyttet sammen med den 42 kilometer lange Drammen- banen (Oslo S – Drammen). 14 kilometer fra Sandnes til Stavanger har dobbeltspor. Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen i 2015 er arbeidene med totalfornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes.

Sandblåsing og maling av bru over Eidselva og E38 i 2014. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
 

Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund - Sandnes er fra 1956 og må totalfornyes. Arbeidene med å lage fundamenter til nye master for kontaktledningen startet vinteren 2011 ut fra Egersund. I 2012 gikk dette arbeidet videre i retning Sandnes og oppsettingen av nye master kom i gang. Dette arbeidet går videre i 2015. Fornyelse av kontaktledningen er nødvendig for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene. Prosjektet eies av «Infrastrukturprosjekter, tekniske prosjekter», og skal avsluttes i 2016.

På strekningen Egersund – Hellevik og strekningen Nærbø – Bryne skal det etableres nye kabelkanaler med nye kabelanlegg samt bytte en del masse. Dette er viktig arbeid for mer stabile sikringsanlegg.

Det er planlagt sporvekselfornyelse flere steder på hele Sørlandsbanen. Etter behov byttes ballast, sviller, kryss og tungepartier. Sporvekslene er vitale deler som alltid må fungere for å sikre en punktlig avvikling av togtrafikken.

Det skal også utføres skinne- og svillebytte på delstrekninger en rekke steder på Sørlandsbanen. Mellom Holtås og Nordagutu og mellom Drangedal og Neslandsvatn skal det legges nye skinner. Også ved Sira, Drangsdalen, Orrestad og Sleveland skal det legges inn partier med nye skinner. I flere av tunnelene på Sørlandsbanen vil det bli byttet skinner og sviller.

Brua over Gjerstadelva er en stor stålbru som ligger i kombinasjon av stigning og kurve. Denne brua skal i år få nye sviller og skinner. Dette er et komplisert arbeide – da ingen av bruas sviller er like. I tillegg må brua få ny glideskjøt for sporet. Dette arbeidet er utsatt fra 2014. Flere bruer på strekningen får nye sviller og nye gangbaner.

Det skal sluttføres rassikringsarbeider på strekningen Kongsberg – Nordagutu. På deler av strekningen Nordagutu - Nelaug fornyes og forbedres dreneringsanleggene. Mellom Vegårshei og Nelaug skal det ryddes skog langs linjen.

Stasjonene Klepp og Øksnevadporten får nye «midlertidige» plattformer sommeren 2015. Langs Jærbanen, og spesielt Nord Jæren er det forventet en betydelig vekst i befolkning og arbeidsplasser. For å sikre et effektivt og sikkert transportsystem skal begge plattformene utvides til 180m. Tiltakene for å få til dette skal være midlertidige, frem til videre utbygging av Jærbanen finner sted.