Kongsvingerbanen 2015

Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kongsvingerbanen er den første hele banen der sporet er ferdig ballastrenset. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2013 ,og det vil i 2015 bare foregå mindre tiltak.

Ballastrens på Kongsvingerbanen. <strong>Foto: Njål Svingheim
Noe arbeid med stikkrenner ,sviller og en sporveksel på Kongsvinger vil bli gjennomført i 2015.
 
Kongsvinger stasjon fikk høsten 2013 ferdigstilt de nye hensettings- og vendeanleggene for Iokaltrafikken. Anlegget har stor betydning for en punktlig trafikkavvikling på banen.
Plattformene på Nerdrum, Fetsund og Årnes er blitt forlenget slik at doble lokaltogsett type BM75 kan betjene stoppestedene i full lengde. Prosjektering av stasjonene Sørumsand og Skarnes pågår. Bygging vil starte i  2016 og strekke seg frem til 2018. Noe senere i perioden vil en sammenslåing av Rånåsfoss og Auli være gjennomført.
Det vil i løpet av 2015 forgå arbeid med å forsterke kontaktledningsanlegget på de mest utsatte stedene. Dette for å sørge for best mulig driftsstabilitet frem til det skal bygges nytt anlegg som har en planlagt oppstart i 2016.

Jernbaneverkets landsomfattende prosjekt for å rydde skog langs banestrekningene ble fullført i 2011 for Kongsvingerbanens del. I 2015 skal det gjennomføres tiltak for å hindre etterveksten i de områdene der skogen ble ryddet først.