Vestfold- og Bratsbergbanen

Vestfoldbanen er 139 kilometer lang fra Drammen til Eidanger. 17 kilometer i Nordre Vestfold har dobbeltspor og ytterligere 7,5 kilometer dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg fikk dobbektspor i 2011. Bratsbergbanen er 48 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu. Til dette området regnes også Tinnosbanen fra Hjuksebø til Notodden og Tinnoset.

Bygging av stillas på Hjuksa bru mai 2013. (Foto: Njål Svingheim) 

Det vil 2014 foregå arbeider med fjellrensk, svillebytte og bruvedlikehold.

Vestfoldbanen foregår det et prosjekt for fornyelse av banens sporvekselvarme. Dette er viktig av hensyn til stabil trafikkavvikling om vinteren. Det skal også skiftes skinner på delstrekninger av Vestfoldbanen i 2014.


Flere steder skal det også skiftes ut isolerte skjøter i sporet. Isolerte skjøter registrerer hvor togene til en hver tid befinner seg. Disse er viktige for å unngå saktekjøringer og forsinkelser som følge av feil i signalanleggene.

De store anleggsarbeidene med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen fra Holm til Nykirke, som inkluderer nye Holmestrand stasjon, går videre for fullt i 2014. Gjennomslag i den lange hovedtunnelen skjedde våren 2014 og strekningen er planlagt ferdig i 2016.

Høsten 2012 startet anlegget av ny bane med dobbelstpor på Vestfoldbanen fra Farriseidet til Porsgrunn. Dette anlegget har full anleggsdrift i 2014.  Den nye banen vil korte inn reisetiden på strekningen med vel 20 minutter, fjerne en gammel, dårlig og rasutsatt strekning og skal stå ferdig i 2018.