Vedlikeholds- og fornyelsestiltak 2014

Jernbaneverket arbeider med en lang rekke tiltak på alle banestrekninger som skal gi bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken. Punktligheten i togtrafikken har vist klar forbedring etter hvert som tiltakene har gitt effekt. På disse sidene finner du omtale og oversikt over de viktigste tiltakene 2014, fordelt på banestrekningene.

 Togkryssing på Moelv stasjon som ble modernisert i 2012. (Foto: Njål Svingheim) 

Omtalene er fordelt slik:

• Oslokorridoren (Lillehammer - Oslo S - Skien) 
• Østfoldbanen
• Kongsvingerbanen
• Gjøvikbanen
• Vestfold- og Bratsbergbanen
• Sørlandsbanen
• Bergensbanen
• Dovrebanen
• Rørosbanen
• Nordlandsbanen
• Ofotbanen