Ofotbanen

Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen er den strekningen i landet med mest godstrafikk målt i tonn. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Malmtog på Straumsnes stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Store arbeider på Ofotbanen er i 2014 utskifting av sviller og skinner på grunn av stor slitasje fra den tunge og tette trafikken på banen. Skinnene på Ofotbanen får stor slitasje i kurvene som følge av de tunge malmtogene.  Det kjøres 12-14 lastede malmtog i døgnet alle dager.

På Ofotbanen benyttes det tresviller  (bøk) pga liten elastisitet i sporet. Gamle tresviller med befesting av type Hey-Back byttes ut med nye tresviller med befestning av type Pandrol som har større klemkraft. Dette er svært viktig for å hindre skinnevandring når de tunge malmtogene bremser nedover mot Narvik. Slitasjen på sporvekslene er også stor og derfor må det gjøres et omfattende arbeid med vedlikehold av sporveksler hvert år i sommersesongen.

Ofotbanen har mange snøoverbygg og flere av disse er i dårlig stand.  I 2014 skal de gjenstående 170 m av “Grensebygget” øst for Bjørnfjell fornyes.

Arbeidene med Bjørnfjell kryssingsspor fortsetter i 2014 og lengre kryssingsspor skal tas i bruk i løpet av høsten. 

Det vil også pågå forberedende arbeider for forlengelse av kryssingsspor på Rombak.

Strømforsyningen til togene på Ofotbanen skal forsterkes og i år skal det bygges forsterkningsledning på strekningen Narvik-Rombak.  Oppgradering av fjernledningen skal utføres i 2015-2016.

Forlengelse av rashvelv i Norddalen ved km. 33 050. Prosjektet sluttføres i år og øker sikkerhet og robusthet for banen mot skred på strekningen.

Kontroll og etablering av jordingsanlegg for signaler på stasjoner er ett prosjekt som har til hensikt å redusere/fjerne feil på signalanlegget som følge av “strøm på avveie” på stasjonene.