Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kongsvingerbanen er den første banen der sporet er ferdig totalt fornyet. Dette omfatter oppsamling av alle kabler i egne føringsveier, rens av alle grøfter og stikkrenner og utskifting av ballasten som sporet ligger i. I 2014 er det derfor bare mindre tiltak som skal gjennomføres på Kongsvingerbanen.

Ballasrens på Kongsvingerbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Kongsvinger stasjon fikk våren ferdigstilt det nye hensettings- og vendeanleggene for Iokaltrafikken. Anlegget har stor betydning for en punktlig trafikkavvikling på banen.

Sporet på Kongsvingerbanens stasjoner ferdig fornyet .  Dette kom inn som et tillegg til den opprinnelige sporfornyelsen på fri linje. Det er gjennomført en total sporfornyelse av hele banen fra Lillestrøm til grensen mot Sverige. Ballastrenseverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens er gjennomført og selve renseverket har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år. Dette er altså nå fullført på hele banen.

Banens kontaktledningsanlegg er ikke fornyet.

Jernbaneverkets landsomfattende prosjekt for å rydde skog langs banestrekningene ble også fullført i 2011 for Kongsvingerbanens del. I 2014 skal det gjennomføres tiltak for å hindre etterveksten i de områdene der skogen ble ryddet først.