Vestfold- og Bratsbergbanen

Vestfoldbanen er 139 kilometer lang fra Drammen til Eidanger. 17 kilometer i Nordre Vestfold har dobbeltspor og ytterligere 7,5 kilometer dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg fikk dobbektspor i 2011. Bratsbergbanen er 48 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu. Til dette området regnes også Tinnosbanen fra Hjuksebø til Notodden og Tinnoset. I 2013 er det største fornyelsesprosjektet i baneområdet totalfornyelse av Hjuksa bru på Tinnosbanen

Bygging av stillas på Hjuksa bru mai 2013. (Foto: Njål Svingheim)

Stålbrua over elva Hjuksa mellom Hjuksebø og Notodden er landets høyeste. Brua skal sandblåses og males, for uten at selve sporet også skal fornyes med spesiallagde tresviller, bruskjøter og nye skinner.

Det vil 2013 foregå arbeider med fjellrensk, svillebytte og bruvedlikehold. Svillene i spor 2 på Lauve stasjon skal skiftes. Dette sporet har stor trafikk da det er kryssinger på stasjonen hver time. Det skal også utføres fornyelse av flere av banens vegskringsanlegg (bomanlegg).

Flere steder skal det også skiftes ut isolerte skjøter i sporet. Isolerte skjøter registrerer hvor togene til en hver tid befinner seg. Disse er viktige for å unngå saktekjøringer og forsinkelser som følge av feil i signalanleggene.
De store anleggsarbeidene med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen fra Holm til Nykirke, som inkluderer nye Holmestrand stasjon, går videre for fullt i 2013. Strekningen er planlagt ferdig i 2015.

Høsten 2012 startet anlegget av ny bane med dobbelstpor på Vestfoldbanen fra Farriseidet til Porsgrunn. Dette anlegget har full anleggsdrift i 2013 og i løpet av året vil alle delparseller være i gang med anleggsarbeidene. Den nye banen vil korte inn reisetiden på strekningen med vel 20 minutter, fjerne en gammel, dårlig og rasutsatt strekning og skal stå ferdig i 2018.