Østfoldbanen

Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. For å hindre feil som fører til forsinkelser skal det i 2013 gjennomføres arbeider for å forbedre sporisoleringen på Østfoldbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ballastrenseverket i arbeid på Østfoldbanen i 2012. (Foto: Njål Svingheim)

I tillegg vil det bli gjennomført en del mindre tiltak i form av bruvedlikehold, svillebytte og fornyelse av sporveksler.


Det gjennomføres i 2013 vedlikeholdsarbeider på Sandesund ved Sarpsborg. Ved Vestby foregår testing av grunnforholdene på et parti med setningsproblemer. Undersøkelsene har som mål å sjekke ut på innsprøyting av betong i grunnen kan løse problemene. Videre foregår det fjellrensk på strekningen Halden – Kornsjø, etter at hele strekningen Moss – Halden nå er gjennomgått. Der det er behov for bedre sikring, vil det bli satt inn sikringsbolter i fjellet.


Råde stasjon fikk ny hovedplattform høsten 2012. Våren 2013 bygges det ny overgangsbru med heis og trapper over sporene og ny sideplattform for spor 2. Etter at disse arbeidene er fullført er Råde stasjon modernisert og har fått betydelig bedre sikkerhet, bedre tilgjengelighet og bedre på- og avstigningsforhold.
Ved Ski stasjon bygges det nye spor for hensetting av lokaltogsmateriell. Det bygges plass for å parkere åtte togsett.

 
På Østfoldbanens østre linje (Ski – Mysen – Sarpsborg) foregår det i 2013 kjontroll av stikkrenner og kontaktledning. Ved Drømtorp skiftes det gamle bomanlegget ut (vegsikringsanlegget) med et nytt av en helt ny type. På sørlige del av Østre linje (Rakkestad – Sarpsborg) foregår det arbeider i forbindelse med at strekningen skal bli testbane for nytt signalsystem av den europeiske nye standarden, ERTMS.


Ved Loenga-området i oslo blir Østfoldbanen i 2013 berørt av de forberdende arbeidene for den kommende Follobanens innføring til Oslo S. På grunn av disse kompliserte arbeidene blir Østfoldbanen stengt for trafikk mellom Oslo S og Ski i perioden 23/7 – 3/7. da skal det også byttes sporveksler på Loenga og på Kolbotn.


I løpet av 2017 er målet at sporet skal være totalfornyet fra Moss til Kornsjø. Arbeidene med total fornyelse av Østfoldbanens spor fra Moss til Kornsjø startet våren 2010. De forberedende arbeidene med rensk av stikkrenner, grøfting og bygging av nye føringsveier har kommet et stykke sør for Sarpsborg. I fjor ble det gjennomført signaltekniske arbeider Fredrikstad – Sarpsborg . Forberedende arbeider for ballastrens betyr å samle opp alle gamle kabler som ligger i sporet og legge disse i nye kabelkanaler. En annen viktig del av dette arbeidet er å foreta rensk og re-etablering av alle grøfter og stikkrenner langs jernbanen. Dermed fornyes også banens dreneringssystemer. 

 
Ballastrenseverket ble i 2010 kjørt på strekningen Moss – Dilling, i 2011fra Dilling til Råde og i 2012 fra Råde til rett før Fredriksstad. I 2013 vil det ikke blir utført arbeider i ballastrense-prosjektet på Østfoldbanen på grunn av et lavere nivå på bevilgningene dette året.