Ofotbanen

Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen er den strekningen i landet med mest godstrafikk målt i tonn. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen.

Malmtog på Straumsnes stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Store arbeider på Ofotbanen er i 2013 utskifting av sviller og skinner på grunn av stor slitasje fra den tunge og tette trafikken på banen. Skinnene på Ofotbanen får stor slitasje i kurvene som følge av de tunge malmtogene.  Det kjøres 10 lastede malmtog i døgnet alle dager.

På Ofotbanen benyttes det tresviller  (bøk) pga liten elastisitet i sporet. Gamle tresviller med befesting av type Hey-Back byttes ut med nye tresviller med befestning av type Pandrol som har større klemkraft. Dette er svært viktig for å hindre skinnevandring når de tunge malmtogene bremser nedover mot Narvik.

Kontaktledningsanlegget på Katterat stasjon skal fornyes i 2013.

Anleggsarbeidene med nytt (lengre) kryssingsspor på Bjørnfjell kommer i gang for fullt.
Fagerneslinja, strekningen Narvik – Narvik havn, Fagernes skal oppgraderes til 30 tonns aksellast og dette medfører omfattende arbeider i 2013. Trafikken på denne linja stanses i 13 dager i juli for å bytte ut Sjøbakken bru, foreta masseutskifting og sporarbeider.

Det store snøoverbygget mellom Bjørnfjell og Riksgrensen, Grensebygget, skal fornyes i 2013.

Ved Rombak skal det legges inn ny kulvert under sporet. Det vil også pågå noen forberedende arbeider for det nye kryssingssporet på Rombak.

Arbeidene med nye godsterminal og utskipningsanlegg for malm over Narvik Havn pågår også for fullt i 2013.

Strømforsyningen til togene på Ofotbanen skal forsterkes og det prosjekteres ny og sterkere fjernledning for strømforsyning langs banen.