Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kongsvingerbanen er den første banen der sporet er ferdig totalt fornyet. Dette omfatter oppsamling av alle kabler i egne føringsveier, rens av alle grøfter og stikkrenner og utskifting av ballasten som sporet ligger i. I 2013 er det derfor bare mindre tiltak som skal gjennomføres på Kongsvingerbanen.

Ballasrens på Kongsvingerbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Ved Lillestrøm stasjon pågår det i 2013 store anleggsarbeider med hensettingsspor for lokaltog og bygging av 'Lillestrøm spor 13'. Dette prosjektet innebærer at det i praksis blir dobbeltspor på den første biten av Kongsvingerbanen ut fra Lillestrøm stasjon. Prosjektet har stor betydning for kapasiteten i trafikkavviklingen og dermed for punktligheten.

I 2011 ble også sporet på Kongsvingerbanens stasjoner ferdig fornyet .  Dette kom inn som et tillegg til den opprinnelige sporfornyelsen på fri linje Det var de økte bevilgningene til vedlikehold de siste årene som gjorde mulig å gjennomføre total sporfornyelse av hele banen fra Lillestrøm til grensen.


Ballastrenseverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens er gjennomført og selve renseverket har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år. Dette er altså nå fullført på hele banen.


Jernbaneverkets landsomfattende prosjekt for å rydde skog langs banestrekningene ble også fullført i 2011 for Kongsvingerbanens del. I 2013 skal det gjennomføres tiltak for å hindre etterveksten i de områdene der skogen ble ryddet først.


I 2013 vil det blir foretatt en del utbedringsarbeider på banens stikkrenner.
Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser  i en bredde på inntil 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for øke reiseopplevelsen.

 
I tillegg vil det på Kongsvingerbanen i 2013 bli gjennomført en del mindre tiltak i form av bruvedlikehold, svillebytte og fornyelse av sporveksler.