Vestfold- og Bratsbergbanen

Vestfoldbanen er 139 kilometer lang fra Drammen til Eidanger. 17 kilometer i Nordre Vestfold har dobbeltspor og høsten 2011 åpnet ytterligere 7,5 kilometer dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg. Bratsbergbanen er 48 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu. I 2012 gjennomføres større arbeider med skinne- og svillebytte og ikke minst skal Bratsbergbanen gjenåpnes til Notodden.

 • Fre gjenoppbyggingen av sporområdet på Notodden stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
  I 2012 skal det utføres svillebytte på større delstrekninger av Bratsbergbanen.
 • Det skal gjennomføres fornyelser av en del stikkrenner og gjennomføres fjellrensk på utsatte partier.
 • Notodden stasjon er under gjenoppbygging etter raset som ødela hele stasjonområdet sommeren 2011. dette er et omfattende prosjekt son inkluderer både ny underbygning, spor, sporveksler, kontaktledningsanlegg og signalanlegg. Arbeidene skal være ferdigstilt til begynnelsen av juni da togtrafikken skal gjenopptas til/fra Notodden midt i juni.
 • Strekningen Hjuksebø – Notodden får fjernstyring og ATC fra trafikkstarten i juni.
 • Det bygges nye føringsveier for kabler langs Tinnosbanen. Det bygges nytt vende- og hensettingsanlegg i Drammen (Skamarken og Sundhaugen). Dette er nødvendig for innføringen av ny ruteplan med flere tog.
 • Lier holdeplass på Drammenbanen får nye og lengre plattformer i løpet av 2012.
 • Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen fra Holm til Nykirke som inkluderer nye Holmestrand stasjon er under bygging. Planlagt ferdig i 2015.
 • I 2012 blir det også anleggsstart på den nye banen fra Farriseidet i Larvik til Porsgrunn, noe som vil forkorte reisetiden vesentlig på Vestfoldbanen til og fra Grenland.
 • På strekningen Drammen - Kobbervik ble banen totalfornyet i 2011. Det ble kjørt ballastrenseverk, bygget nytt kontaktledningsanlegg og lagt nye føringsveier og kabler langs sporet.  Ballastrensverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Også kontaktledningsanlegget på samme strekning ble totalfornyet i 2011.
 • Flere steder skal det også skiftes ut isolerte skjøter i sporet. Isolerte skjøter registrerer hvor togene til en hver tid befinner seg. Disse er viktige for å unngå saktekjøringer og forsinkelser som følge av feil i signalanleggene.