Tiltak for å bedre togenes punktlighet

Jernbaneverket arbeider med en lang rekke tiltak på alle banestrekninger som skal gi bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken. Punktligheten i togtrafikken har vist klar forbedring etter hvert som tiltakene har gitt effekt. På disse sidene finner du omtale og oversikt over de viktigste tiltakene 2012, fordelt på banestrekningene.

Omtalene er fordelt slik:

• Oslo -området (Drammen - Oslo S - Eidsvoll og Oslo S - Ski)
• Østfoldbanen
• Kongsvingerbanen
• Gjøvikbanen
• Vestfold- og Bratsbergbanen
• Sørlandsbanen
• Bergensbanen
• Dovrebanen
• Rørosbanen
• Nordlandsbanen
• Ofotbanen
Lokaltogene Bergen - Arna er blant de mest punktlige i landet. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>