Rørosbanen

Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført også i 2012. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre slike saktekjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres.

  • Gamle og utslitte sviller byttes ut på Rørosbanen for å hindre saktekjøringer. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
    I 2012 skal det på lengre delstrekninger gjennomføres utskifting av sviller. Arbeidet vil pågå fra midt på sommeren.
  • Dreneringstiltak Rørosbanen, flere mindre tiltak
  • Vegsikringsanlegg
  • Fjell- og rassikringstilktak
  • Tiltak for bedre stasjoner
  • Oppgradering av Rørosbanens fjernstyringsanlegg med understasjoner er nå fullført. Den eksisterende fjernstyringssentralen (PLS-CTC-sentralen) på Hamar for Rørosbanen (Hamar – Røros) hadde nådd grensen for ytelse.  I mangel av redundant løsning, det vil si i mangel av reserveforbindelse for fjernstyringen, var driften sårbar. Oppgraderingen av fjernstyringen var derfor viktig for punktlighet og oppetid på Rørosbanen.   Oppgraderingen ble påbegynt i 2009 og endelig fullført tidlig i 2012.
  • Det vil i 2012 også bli gjennomført vedlikeholdstiltak på noen av banens bruer.