Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kongsgvingerbanen er den første banen der sporet er ferdig totalt fornyet. Dette omfatter oppsamling av alle kabler i egne føringsveier, rens av alle grøfter og stikkrenner og utskifting av ballasten som sporet ligger i. Dette arbeidet startet fra Lillestrøm i 2003 og nådde Svenskegrensen i 2011. I 2012 er det derfor bare mindre tiltak som skal gjennomføres på Kongsvingerbanen.

  • Sporet på Kongsvingerbanen er totalfornyet fra Lillestrøm til svenskegrensen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
    I 2011 ble også sporet på Kongsvingerbanens stasjoner ferdig fornyet .  Dette  kom inn som et tillegg til den opprinnelige sporfornyelsen på fri linje Det var de økte bevilgningene til vedlikehold de siste årene som gjorde mulig å gjennomføre total sporfornyelse av hele banen fra Lillestrøm til grensen.
  • Ballastrenseverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens er gjennomført og selve renseverket har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år. Dette er altså nå fullført på hele banen.
  • Jernbaneverkets landsomfattende prosjekt for å rydde skog langs banestrekningene ble også fullført i 2011 for Kongsvingerbanens del. I 2012 skal det gjennomføres tiltak for å hindre etterveksten i de områdene der skogen ble ryddet først.
  • Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser  i en bredde på inntil 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for øke reiseopplevelsen.
  • I tillegg vil det på Kongsvingerbanen i 2012 bli gjennomført en del mindre tiltak i form av bruvedlikehold, svillebytte og fornyelse av sporveksler.