Sørlandsbanen

Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. 14 kilometer fra Sandnes til Stavanger har dobbeltspor. Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen i 2011 er arbeidene med fornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes. Det skal også utføres en del skinne- og svillebytte og flere andre tiltak på banen i år.


 • Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund - Sandnes er fra 1956 og er i stort behov for fornyelse. Arbeidene med å lage fundamenter til nye master for kontaktledningen startet i februar ut fra Egersund. Fornyelse av kontaktledningen  er viktig for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene.
 • I 2011 skal det også gjennomføres ballstrensing på 30 korte partier mellom Egersund og Sandnes. Her skal maskiner grave ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakeføre ny pukk.
 • Svillebytte på Arendalsbanen (2000 stk), i Gylandstunnelen (2000 stk), og i kryssingssporene på Vennesla og Bø stasjoner.  Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre sakte-kjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres.
 • På Jærbanen skal det foretas kantrens langs sporet og flere steder skal banens dreneringsanlegg renskes og fornyes.
 • Skinnebytte i Tronåsen tunnel (3000 meter spor) og Kvineshei tunnel (4000 meter spor)
  • Slitte sporveksler på strekningen skal skiftes, enten helt eller med nye deler.
 • Linjegrøfter og stikkrenner skal renoveres flere steder på strekningen Nordagutu – Neslandsvatn.
 • På strekningen Meheia – Øysteinstul skal det skiftes befestigelse og underlag, samt foretas ny sveising.
 • Fjellrensk og tunnelsikring flere steder.
 • Omformerstasjonen på Nordagutu på Sørlandsbanen skal rehabiliteres og bringes i en stand ”som ny”. Tradisjonell bruk av apparatvogn skal erstattes med stasjonær utrustning. Tiltaket ferdigstilles sommeren 2011 og er viktig for å sikre stabil strømforsyning i framtiden.