Østfoldbanen

Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. Innen 2017 skal sporet være totalfornyet fra Moss til Kornsjø.

 
  

  • Arbeidene med total fornyelse av Østfoldbanens spor fra Moss til Kornsjø startet våren 2010. Dette er et stort arbeid som vil pågå helt fram til 2017. De forberedende arbeidene nådde i fjor fram til Fredrikstad og videreføres mot Sarpsborg i år.  Forberedende arbeider for ballastrens betyr å samle opp alle gamle kabler som ligger i sporet og legge disse i nye kabelkanaler. En annen viktig del av dette arbeidet er å foreta rensk og re-etablering av alle grøfter og stikkrenner langs jernbanen.
  • Ballastrenseverket ble på senhøsten i 2010 kjørt på strekningen Moss – Dilling. I 2011 vil renseverket bli kjørt på ytterligere 13 kilometer fra Dilling mot Fredrikstad som del i totalfornyelsen av sporet på Østfoldbanen. Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrenseverket  graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forebredende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Jernbaneverkets landsomfattende prosjekt for å rydde skog langs banestrekningene videreføres også på Østfoldbanen. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser  i en bredde på inntil 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for øke reiseopplevelsen.
  • Det skal også gjennomføres opprusting av flere av de gamle plattformene av tre på Østfoldbanens stasjoner og holdeplasser.