Oslo-området

Jernbaneverket definerer Oslo-området som strekningene fra Oslo S og ut til Ski, Asker, Lillestrøm og Grefsen. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for nærlingslivet og for togtrafikken utover i landet. Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området. I 2011 vil det foregå omfattende fornyelsesarbeider mellom Skøyen og Bryn, inkludert i Oslotunnelen og på Oslo S.


 

  • Til sammen brukes det vel to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014. Arbeidene på strekningen gjennom Oslo, Etterstad – Oslo S – Lysaker, skal være ferdige i løpet 2012. Ved starten på 2011 er det utført arbeider for om lag 700 millioner kroner . Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viste klar bedring i togenes punktlighet og det har blitt betydelig færre feil på disse strekningene.
  • Målet er en robust og driftsstabil jernbane gjennom Oslo som skal gi en punktlig og pålitelig togtrafikk. Det viktigste tiltakene er utskifting av skinner, sviller, pukk og kontaktledningsanlegg. Utskifting av kabler i signalanlegg, bedre strømforsyning og etablering av akseltellere og strømskinne i taket gjennom Oslotunnelen er også store og viktige tiltak. I Brynsbakken ut fra Oslo S nordover er det utført omfattende arbeider sommeren 2011.
  • For å kunne gjennomføre arbeidene er det nødvendig med stengt bane på natten i flere perioder, for uten den lengre perioden med seks uker uten togtrafikk på sommeren 2011.
  • Mesteparten av arbeidene vil foregå i Oslotunnelen, Oslo S og Brynsbakken
  • Det jobbes hver natt i perioden kl 0100- 0530. Forberedelser fra kl 2300. I tillegg vil det bli jobbet døgnet rundt i perioder hvor togtrafikken blir innstilt.
  • Bygging av kabelkanaler/ rørkryss og kabellegging
  • Bygging av nytt kontaktledningsanlegg (kjøreledning) på Oslo S. Montering av master og portaler