Ofotbanen

Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen en av strekningene i landet med tettest og togtrafikk. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen. I 2011 står det forberedende ballastrens, skinne- og svillebytte på programmet. I tillegg til den omfattende malmtrafikken utgjør Ofotbanen en viktig godsforbindelse til og fra Sør-Norge via Sverige. Banen har også daglige persontog mellom Narvik, Luleå og Stockholm.


  •  
  • I 2011 skal det gjennomføres forberedende arbeider for ballastrens fra like ved Rombak og opp til ca midtveis mellom Katterat og Bjørnfjell. Forberedende ballastrens går ut på å klargjøre strekningen for kjøring av ballastrenseverk ved å samle alle kabler i ballasten i egne føringsveier, foreta rensk av alle linjegrøfter og stikkrenner, samt fjerne alle hindringer i profilet. Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Skinnene på Ofotbanen får stor slitasje, spesielt i kurvene som følge av de tunge malmtogene som bremser seg ned strekningen. malmtogene går nesten hver time, men det er enighet mellom gruveselskapet LKAB og Jernbaneverket om å kjøre noen færre malmtog i sommerukene for å sikre tilgang til sporet for vedlikehold. I 2011 skal det som vanlig skiftes slitte skinner og sviller på deler av banen.
  • Det skal foretas fjellrensk på flere delstrekninger i 2011.
  • Kontaktledningsanlegget på Katterat stasjon skal fornyes.