Rørosbanen

På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført i 2010. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre sakte-kjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

Mellom Elverum og Atna skal det gjennomføres svillebytte på lengre partier av Rørosbanen. <strong> Foto nord for Koppang: Njål Svingheim </strong> 
  • 2010 skal det på lengre delstrekninger mellom Elverum og Atna gjennomføres utskifting av sviller. Arbeidet vil pågå fra tidlig på høsten og gjennomføres ved bruk av store maskiner (sporombyggingstog).
  • Fire av bruene på Rørosbanen fornyes i 2010.
  • Stasjonene Tynset, Auma, Atna, Stai, Evenstad og Rena skal få lengre plattformer slik at det kan kjøres lengre tog på Rørosbanen. På Tynset og Atna skal mellomplattformene forlenges fordi disse stasjonene har ordinære togkryssinger.   
  • I vedlegget til høyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.