Ofotbanen

Ofotbanen er en av strekningene i landet med tettest togtrafikk. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen. I 2010 står det ballastrens, skinne- og svillebytte på programmet. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

De tunge malmtogene på Ofotbanen gjør at banen har et stort vedlikeholdsbehov hver sommer. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

I tillegg til den omfattende malmtrafikken utgjør Ofotbanen en viktig godsforbindelse til og fra Sør-Norge via Sverige. Banen har også daglige persontog mellom Narvik, Luleå og Stockholm.

  • I 2010 skal det kjøres ballastrensverk på delstrekninger av Ofotbanen. Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forebredende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Skinnene på Ofotbanen får stor slitasje, spesielt i kurvene som følge av de tunge malmtogene som bremser seg ned strekningen. malmtogene går nesten hver time, men det er enighet medllom gruveselskapet LKAB og jernbaneverket om å kjøre noen færre malmtog i sommerukene for å sikre tilgang til sporet for vedlikehold. I 2010 skal det som vanlig skiftes slitte skinner og sviller på deler av banen.
  • Et snøoverbygg på Kvitur skal bygges opp igjen. Dette er nødvendig for å sikre banen god regularitet hele året.
  • For øvrig fortsetter arbeidene med underbygningen for forlengelsen av kryssingssporet på Straumsnes stasjon.

I vedlegget til høyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.

Tilføring av mer pukk til ballasten på Ofotbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>