Kongsvingerbanen (Lillestrøm - Charlottenberg)

På Kongsvingerbanen er den største fornyelsesjobben i år kjøring av ballastrenseverket på Grensebanen, det vil si mellom Kongsvinger og riksgrensen ved Magnor. Disse arbeidene har pågått fra Lillestrøm og østover gjennom flere år. Når denne siste strekningen blir ferdigstilt vil hele Kongsvingerbanen ha nytt spor. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

Ballastrenseverket i arbeid på Kongsvingerbanen. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>

  • Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens er gjennomført  og selve renseverket har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år. 
  • Gjennom flere år pågår det også omfattende arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen. Det opprinnelige anlegget er fra 1951, og arbeidet med å fornye anleggene fortsetter også i 2010. Dette er viktig for å sikre en pålitelig strømtilførsel til togene.
  • På Kongsvinger stasjon utføres det arbeider med kontaktledningsanlegget, nye master som bærer anlegget, og det skal legges nye føringsveier for kabler til strømforsyningen.

I vedlegget til høyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.