Punktlighet persontog 2012

I vedlagte dokument kan du lese punktlighetsutviklingen for persontog i 2012. Tallene viser punktlighet per måned gjennom året fordelt per banestrekning.