Punktlighet persontog 2011

I vedlagte dokument kan du lese punktlighetsutviklingen for persontog i 2011. Tallene viser punktlighet per måned gjennom året fordelt per banestrekning.