Punktlighet persontog 2010

I vedlagte dokument kan du lese punktlighetsutviklingen for persontog i 2010. Tallene viser punktlighet per måned gjennom året fordelt per banestrekning.