Punktlighet persontog 2009

I vedlagte dokument kan du lese punktlighetsutviklingen for persontog i 2009. Tallene viser punktlighet per måned gjennom året fordelt per banestrekning.