Velkommen til en røykfri stasjon!

Jernbaneverket ruller ut friske plakater for å minne togreisende om at alle Norges 337 jernbanestasjoner er røykfrie.

Røykeforbudet ble innført 1. september i fjor (2014), men det tennes fortsatt sigaretter på landets jernbaneplattformer.

Sefrid Jakobsen er leder for Stasjoner

- Vi ønsker å kommunisere dette budskapet på en positiv måte i stedet for å fokusere på forbud og bruke pekefinger, sier leder for Stasjoner i Jernbaneverket Sefrid Jakobsen.

- Etterlatt inntrykk er at våre kunder skal føle seg velkommen til stasjonen og oppleve at Jernbaneverket tar ansvar for å ivareta røykfritt miljø på hele stasjonsområde.

Fra grått til grønt

På tross av at Jernbaneverket har fjernet askebegre og røykesone-skilt og montert skilt med røyking forbudt-symboler, røykes det fortsatt litt på plattformer, spesielt de uten overbygg. Dette er til sjenanse for øvrig reisende og kunder, og kanskje irriterende for røykere som respekterer forbudet. Det visuelle uttrykket i kampanjen, fra grått til grønt, er ment å gi en symboleffekt som kan skape større motivasjon for å reflektere over budskapet og fange interessen hos folk flest.

En plakat for alle

Plakatene henvender seg til både røykende og ikke-røykende. Alle er velkommen til sin stasjon, men oppfordres til å vente med røyken til de har forlatt stasjonsområdet.

- Kundetilfredsheten på stasjonsområdet er høy, den måles hvert halvår og viser hvor viktig det er at stasjonene er rene og ryddige. Vi håper at røykfrie stasjoner kampanjen kan bidra til en fortsatt positiv utvikling på dette området, avslutter Jakobsen.

Bakgrunn

Bakgrunnen for Røykfrie stasjoner-kampanjen er endringen i Tobakkskadelovens § 25 fra 1. juli 2014. Jernbaneverket innførte dette forbudet fra 1. september 2014.