Politisk streik stanser togtrafikken i én time 28. januar

Samtlige person- og godstog i hele landet stanser en time mellom klokka 15.00 og 16.00 onsdag 28. januar som følge av at LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven.

Totalt berøres 170 persontog på hele jernbanenettet av den politiske streiken.

Alle tog kjører til nærmeste stasjon innen klokka 15.00 og står der til de kan gå videre klokka 16.00. Togene blir minimum en time forsinket avhengig av når de stoppet på nærmeste stasjon for å vente.

De reisene må også regne med betydelige følgeforsinkelser i ettermiddagsrushet i lokal- og regiontrafikken rundt de store byene. Det skyldes at den timelange stoppen fører til at togene ikke vil være riktig plassert etter rutetabellen når de starter opp igjen klokka 16.00. Etter et par timer vil togtrafikken gå som normalt. 

Alle som skal ut og reise med tog kan søke informasjon på NSBs og Flytogets nettsider. Det blir også gitt informasjon om streiken i togene og på stasjonene.