2015

 • Velkommen til en røykfri stasjon!

  Jernbaneverket ruller ut friske plakater for å minne togreisende om at alle Norges 337 jernbanestasjoner er røykfrie.

  Jernbaneverket ruller ut friske plakater for å minne togreisende om at alle Norges 337 jernbanestasjoner er røykfrie.
 • Togframføringen i Norge er blitt papirløs

  Jernbaneverkets nye system for distribusjon av informasjon om togframføring og arbeid i og ved spor ble søndag tatt i bruk på alle landets jernbanestrekninger. Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som sto for markeringen av at moderne teknologi nå erstatter gamle papirbaserte løsninger.

  Ingressbilde viser flytogfører som bruker systemet FIDO
 • Baner vei for Grenland

  Hva må til for at Grenland skal bli mer attraktivt i de kommende årene? Hvilken betydning kan en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen få for området, byregionene langs kysten og mot hovedstadsområdet?

 • Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

  Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

 • Nasjonal transportplan: Pressetreff

  Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor inviterer til pressetreff mandag 16. mars 2015, kl. 11.30, hos Bjørvika konferansesenter (Dronning Eufemias g. 6, Oslo). Her vil disse aktørenes sektorvise perspektiv- og stamnettutredninger bli presentert.

 • Transportetatene overleverte grunnlag for ny Nasjonal transportplan

  Transportetatene overleverte i dag rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem” til Samferdselsdepartementet.

  ingressbilde av godstog
 • Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

  Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Høringsfrist 27. mars 2015.

 • Høvik stasjon forsinket grunnet Thales

  Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

 • Arendalsbanen ferdig oppgradert

  Arendalsbanen er nå åpnet for trafikk med nytt signalanlegg. Banen har fått fjernstyring med hastighetsovervåking og en kraftig oppgradering.

 • Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

  Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.