Eventuell streik i staten vil stanse togtrafikken

Alle tog som drives med elektrisk kraft vil bli innstilt ved en eventuell streik i staten. En eventuell streik vil tidligst settes i verk når meklingsfristen går ut ved midnatt natt til mandag.

Akademikerne har varslet plassoppsigelse for mer enn 400 medlemmer i Jernbaneverket, deriblant medlemmer som er sentrale for beredskapen ved jernbanens strømforsyningssystemer.  Det betyr at det ikke kan leveres strøm til togene så lenge en streik pågår.

Det er gitt dispensasjoner slik at alle tog som er underveis når en eventuell streik iverksettes, kan følge sin rute fram til endestasjonen. Tog som bruker diesel, blant annet persontogene på Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen, vil ikke bli berørt av denne streiken.

NSB og Flytoget vil gi nærmere informasjon om trafikkavviklingen via sine nettsider og apper.