2014

 • Forslag til planprogram for Sørli–Brumunddal

  Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

 • Telefonløsning for blinde og svaksynte

  Fra 6.november vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige persontog ved å ringe 02009.

 • Anbefaler å legge bort Åsalinja

  Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

 • Utbyggingsstrategi for IC-strekningene

  Utbyggingsstrategien danner grunnlag for Jernbaneverkets videre arbeid med IC-satsingen.

 • Bedre lyd og bilde på togstasjonen

  Jernbaneverket starter nå oppgraderingen av informasjonsanlegg på en rekke stasjoner i Akershus og Hordaland. Passasjerene vil få nye informasjonsskjermer med mer informasjon samt nye tilpassede høyttalere.

  Nye høytalere utplasseres på jernbanestasjoner.
 • Røykfrie stasjoner og plattformer fra 1.september

  Fra mandag 1. september blir alle togstasjoner og plattformer her i landet røykfrie. Jernbaneverket har nå skiltet med røyking forbudt på stasjoner og plattformer og fjernet askebegre. Bakgrunnen for innføring av forbudet er en endring i Tobakkskadelovens § 25 fra 1. juli i år.

 • Anbefaler felles prosjekt for Ringeriksbanen og E16

  Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen gjennomføres som et felles prosjekt. Etatene anbefaler også at videre planlegging gjøres som en statlig plan.

 • Tunnelboremaskinen skal kjøres fra Arna

  Jernbaneverket har besluttet å drive nye Ulriken tunnel fra Arna. Det betyr at massene fra tunnelboremaskinen ikke havner i Store Lungegårdsvann i Bergen.

 • Trondheim S utvikles til et fullverdig knutepunkt

  Jernbaneverket er nå ferdig med det første byggetrinnet på Trondheim sentralstasjon. Mange viktige forbedringer er gjort, og med neste byggetrinn vil stasjonen bli et fullverdig knutepunkt for all kollektivtrafikk.

 • Eventuell streik i staten vil stanse togtrafikken

  Alle tog som drives med elektrisk kraft vil bli innstilt ved en eventuell streik i staten. En eventuell streik vil tidligst settes i verk når meklingsfristen går ut ved midnatt natt til mandag.