STOPP. SE. LYTT.

Tirsdag 7. mai stiller Jernbaneverket opp sammen med de mange organisasjonene som i over 40 land markerer den internasjonale planovergangsdagen. - Vårt mål er å sette fokus på hvordan publikum kan ivareta sin egen sikkerhet når de ferdes på planoverganger og i trafikken generelt. Det kan redde liv, sier banedirektør Stein O. Nes i Jernbaneverket.

Jernbaneverket markerer for andre gang den internasjonale planovergangsdagen. -Med oss i år har vi NSB, NSB Gjøvikbanen, politiet og sjåførskoler. Vi stiller oss alle bak budskapet: SE. STOPP. LYTT.

Vi sikrer ikke planovergangen for å passe på toget, men fordi vi bryr oss om deg, sier Nes. Dagen markeres ved å besøke skoler og arbeidsplasser og møte reisende på stasjoner, ved planoverganger og på togene.


Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med sikkerheten i og langs norske jernbanespor, men vi er helt avhengig av et godt samarbeid med publikum. Alle trafikanter har et ansvar for å ivareta egen sikkerhet når de ferdes i trafikken. All verdens sikkerhetssystemer hjelper ikke dersom mennesker velger å ignorere dem. Toget har alltid forkjørsrett. Dette er regulert i trafikkreglene.


På planoverganger er det lagt spesielt til rette for at publikum skal kunne krysse jernbanesporet sikkert. Det er svært få ulykker i forbindelse med jernbane i Norge, men så lenge det finnes planoverganger, vil de utgjøre en risiko. -Vi ber publikum om å være oppmerksomme: stopp, se, lytt og alltid respekter bommer som er på vei ned og som ligger nede, sier banedirektøren.


Det er mange grunner til at mennesker velger å utsette seg for risiko ved planoverganger, for eksempel:

  • hastverk: mennesker regner med at de kommer over planovergangen før toget kommer
  • >
  • forstyrrelse: mennesker er ikke oppmerksomme nok på grunn av mobilbruk, musikk, GPS
  • fysiske faktorer: søvnmangel hos sjåfører, påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer eller annen risikosøkende oppførsel
 

3500 planoverganger

I Norge finnes det omtrent 3.500 planoverganger. Jernbaneverket arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier. Jernbaneverket gjennomfører gjennomsnittlig 200 tiltak og utbedringer på planoverganger hvert år, men all verdens sikkerhetstiltak hjelper lite dersom de ikke blir brukt. Tog kommer fort og stille. Jernbaneverket ber derfor publikum om å respektere sikkerhetssystemene: vi sikrer ikke planovergangen for å passe på toget, men fordi vi bryr oss om deg.

Dette er femte gang ILCAD (Internasjonal Level Crossing Awareness Day) markeres og fokuset er, som tidligere år, på informasjon og opplæringstiltak for å motivere til sikker kryssing av planoverganger. I år markeres den internasjonale planovergangsdagen i forbindelse med FNs Global Road Safety Week.

Kontaktperson:

Kommunikasjonsrådgiver Carin Pettersson mobil 936 36 397