Ny snøskredvarsling lansert

Den nye snøskredvarslingen i Norge ble lansert mandag. Snøskredvarslene publiseres nå i NVEs varslingsportal varsom.no og Jernbaneverket er en av bidragsyterne.

 

- Hvert år dør flere mennesker av snøskred i Norge. Målet med snøskredvarslingen er å forhindre ulykker og at liv går tapt, samt å bedre sikkerhet og fremkommelighet på vei og jernbane, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Snøskredvarslene på varsom.no ble lanbsert av olje- og energiminister Ola Borten Moe mandag 14.januar og vil være et viktig hjelpemiddel for alle som ferdes i vinterfjellet.
Snøskredvarslingen publiserer varsler for de mest utsatte områdene på Vestlandet og fjellene i Sør- og Nord-Norge fire ganger i uken. Varslene følger den europeiske skredfareskalaen, som også brukes i andre europeiske land. 

- Varsom.no er bygget for å kunne leses på mobil. Det gir publikum enkel tilgang til varslene, og du vil også finne råd om hvordan du skal forholde deg til de ulike faregradene, sier Sanderud.
Snøskredvarslene foretar faglige vurderinger og kjører simuleringer basert på prognoser fra Meteorologisk institutt, data fra målestasjoner og informasjon fra snøskredvarslingens eget observatørkorps og publikum. Ved hjelp av app-en RegObs (tilgjengelig i Google Play og App Store) kan alle melde inn enkle observasjoner. GPS-koordinatene registreres automatisk.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for snøskredvarslingen og Varsom.no.

Jernbaneverket har både målestasjoner og folk ute på banestrekningene og data fra disse bidrar sammen med de andre kildene til varslinene som presenteres på varsom no. Selv om varslingen blir bedre vil det alltid være slik at det er den enkeltes ansvar å ferdes trygt i vinterfjellet.

Snøskredvarslingen er utviklet og driftes i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket og Meteorologisk institutt.