Store moderniseringsarbeider på jernbanen i Oslo

Jernbaneverket gjennomfører i sommer store moderniseringsarbeider på jernbanen i Osloområdet - beregn derfor mer tid på reisen. Alle tog på strekningen gjennom Oslo mellom Skøyen og Grefsen, Bryn og Lillestrøm vil være innstilt i perioden 24. juni til 6. august. Bare Østfoldbanen går til og fra Oslo S.

Et stort antall sporveksler på Oslo S skal erstattes av nye. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Togene til NSB, NSB Gjøvikbanen og Flytoget blir kjørt til nærliggende stasjoner og en omfattende bussbefordring og T-baner vil sørge for at de reisende kommer riktig frem. Busskjøring med på- og avstigning gjør at reisen vil ta ekstra tid. Godstrafikken øst/vest blir avviklet over Roa.

Togfrie perioder

Det store fornyelsesprosjektet mellom Etterstad og Lysaker har krevd togfrie perioder hver sommer de tre siste årene. I 2009 innstilte man togtrafikken i 16 dager, mens man i 2010 innstilte i fire uker, og i fjor var togtrafikken vært innstilt i seks uker. Ved å innstille togtrafikken i en så lang tidsperiode får man utført tiltak som det hadde vært nærmest umulig å få gjennomført hvis trafikken skulle gått som normalt. Når togtrafikken er innstilt kan arbeidet utføres mer effektivt, og prosjektet blir tidligere ferdig. Målet er en robust og driftsstabil jernbane gjennom Oslo som skal gi en punktlig og pålitelig togtrafikk.

Bedre punktlighet

Det store fornyelsesprosjektet i Oslo gir allerede resultater. Forsinkelser i Osloområdet målt i antall timer er gått ned siden prosjektet startet, fra 1285 timer i 2008 til 773 timer i 2011. - Punktligheten er også gradvis blitt bedre, hittil i år er 91 prosent av persontogene i hele landet i rute, mens det tilsvarende tallet i 2009 var 87 prosent.

2000 tiltak

I år skal Jernbaneverket gjennomføre 2000 store og små tiltak. Det er inngått kontrakter med 21 firmaer, og over 300 personer er engasjert i sommer. Jernbaneverket vil i år bruke 514 millioner kroner til fornyelse av strekningen Etterstad - Lysaker, 150 av dem brukes i sommer.

Ny tavle

I løpet av de seks sommerukene skal blant annet kontaktledningsanleggene (kjøreledningen) i spor 1 til 7 på Oslo S skiftes. Videre skal det skiftes 24 sporveksler, to sporkryss og to kilometer spor. Varmeelementer i 47 sporveksler skal monteres og det skal utføres en lang rekke store og små signal- og elektroarbeider. Den store informasjonstavla på Oslo S fra 1999 skal erstattes av 100 LCD-skjermer, som gir skarpere skrift og lettere tilpassing av informasjonen til den enkelte situasjon.

Snart ferdig

Ved slutten av året vil alle sporarbeider på strekningen Etterstad - Lysaker være ferdig, mens bygging av et nytt koblingshus gjenstår. Når dette står ferdig vil Jernbaneverket ha brukt 1,75 milliarder kroner på strekningen som omfatter Oslo S og Oslo-tunnelen. Nå gjenstår strekningene Lysaker - Asker, Bryn - Lillestrøm og Oslo S - Ski, som skal fornyes på et senere tidspunkt.

Kontaktperson:
Informasjonssjef Kjell Bakken, tlf 916 57 573