Statsbudsjettet 2013: Sikrer god framdrift på de store jernbaneprosjektene

Regjeringen foreslår en bevilgning på 11,4 milliarder kroner til Jernbaneverket i 2013. Det er en økning på 14,3 prosent i forhold til i år. Det er særlig investeringsbudsjettet som øker, og dette gjør det mulig å holde rasjonell framdrift på de store prosjektene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Til sammen skal Jernbaneverket investere for vel 6 milliarder kroner i 2013.

De største pågående prosjektene er strekningene Holm-Nykirke og Larvik-Porsgrunn på Vestfoldbanen, samt fellesprosjektet for ny Dovrebane og E6 langs Mjøsa.


Regjeringen vil også videreføre tiltakene rundt om på Østlandet for å klargjøre for innføring av ny rutemodell. – Dette er viktige tiltak som er nødvendige for at antall togavganger kan økes vesentlig fra desember 2014, sier Elisabeth Enger.

I tillegg er det i budsjettet rom for oppstart av prosjektene Bergen-Fløen-Arna  og Hell-Værnes, og det legges opp til høy planleggingsaktivitet for den nye Follobanen Oslo – Ski med sikte på byggestart i 2014.

Regjeringen oppfyller rammene som er skissert i innværende Nasjonal transportplan når det gjelder midler til drift og vedlikehold av jernbanenettet.   Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet i 2013 foreslås på samme nivå som budsjettet for 2012. 

(Til media: Kontaktperson for flere opplysninger og kommentarer: Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland, telefon 916 55155)