STOPP! SE! LYTT! Internasjonal planovergangsdag 7.juni

Norge deltar for første gang på markeringen av den internasjonale planovergangsdagen 7. juni. Jernbaneverket gjennomfører en rekke aksjoner rundt omkring i landet for å gjøre publikum mer oppmerksomme før kryssing av planoverganger.


 - For Jernbaneverket er dette startskuddet på en ny giv for vårt systematiske holdningsarbeid innen sikkerhet ved planoverganger og ferdsel langs jernbanen, sier banedirektør Per Magne Mathisen.

Jernbaneverket markerer dagen ved å besøke skoler og møte reisende på stasjoner.  På toget og andre steder der mennesker ferdes, blir de oppfordret til å passe seg for tog før- og ved kryssing av planoverganger.

På planoverganger er det lagt spesielt til rette for at publikum skal kunne krysse jernbanesporet sikkert. Det er svært få ulykker i forbindelse med jernbane i Norge, men så lenge det finnes planoverganger, vil de utgjøre en risiko. Jernbaneverket ber publikum om å være oppmerksomme: stopp, se, lytt og alltid respekter bommer som er på vei ned og som ligger nede.

Det er mange grunner til at mennesker velger å utsette seg for risiko ved planoverganger, for eksempel:
- hastverk: mennesker regner med at de kommer over planovergangen før toget kommer
- forstyrrelse: mennesker er ikke oppmerksomme nok pga bruk av mobil, musikk, GPS
- fysiske faktorer: søvnmangel hos sjåfører, påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer eller annen risikosøkende oppførsel

3500 planoverganger
I Norge finnes det omtrent 3.500 planoverganger. Jernbaneverket arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier. Jernbaneverket gjennomfører gjennomsnittlig 200 tiltak og utbedringer på planoverganger hvert år, men all verdens sikkerhetstiltak hjelper lite dersom de ikke blir brukt. Tog kommer fort og stille. Jernbaneverket ber derfor publikum om å respektere sikkerhetssystemene: vi sikrer ikke planovergangen for å passe på toget, men fordi vi bryr oss om deg.

Markeres i 40 land 
Jernbaneverkets aksjoner er en del av markeringen som gjennomføres i mer enn 40 land og som støttes av flere internasjonale organisasjoner og samarbeidspartnere. Dette er fjerde gang ILCAD (Internasjonal Level Crossing Awareness Day) markeres og fokuset er, som tidligere år, på informasjon og opplæringstiltak for å motivere til sikker kryssing av planoverganger.
---
Kontaktpersoner:
Irene Thaule, kvalitets- og sikkerhetssjef i Banedivisjonen
Mob: 90 9 12 334
Epost:
thir@jbv.no
Carin Pettersson, kommunikasjonsrådgiver, planovergangsprosjektet
Mob: 93 63 63 97
Epost:
cpe@jbv.no