Oslo S åpnet for alle tog mandag 6. august

Tidlig mandag morgen 6/8 rullet togene som normalt etter seks ukers sommerstenging. Mer enn 300 personer har gjennomført et betydelig utskiftingsarbeid. I løpet av året skal jernbanen i Osloområdet fremstå robust og punktlig.

HEKTISK: Det har vært stor aktivitet i stengeperioden. Foto: Torgald SørliDet mest synlig for de reisende etter sommerens aktiviteter, er nok den nye informasjonstavlen på Oslo S og arbeidet som er gjort i tubene ned til sporene. 

Les mer om den nye informasjonstavlen her.

Men langs kjøreveien for togene og i sporene er det skiftet ut og fornyet en rekke tekniske anlegg i Oslotunnelen, Oslo S og Brynsbakken. Disse områdene fremstår i dag moderne og robuste.

Til sammen har 19 entreprenører og om lag 300 personer fra inn- og utland stått for årets sommerarbeid.

Positivt for de reisende
I 2011 viste fornyelsen positive effekter for de reisende.  Togene var allerede da blitt mer presise og målsettingen om god punktlighet er nå ytterligere bedret for passasjerene i tiden fremover.

Dette er den siste sommerstengingen på seks uker i det såkalte Oslo-prosjektet. I løpet av fire sommerstenginger fra 2009, er spor og veksler i Brynsbakken over Oslo S og veksler i Oslotunnelen byttet.  

Sviller utenfor tunnelen, skinner og sporveksler fra 1978 er erstattet med tyngre og mer solide typer. Strøm og signalanlegg er fornyet. Dette er en total oppgradering.  I tillegg til årets arbeid vil togpassasjerene merke at standardhevingen er betydelig.

Etter oppdrag
Etter store driftsavbrudd og forsinkelser gjennom Oslo i 2007 og 2008 ble det på oppdrag fra Samferdselsdepartementet startet et større fornyingsprosjekt for å bedre infrastrukturen. Prosjektet har en forventet prislapp på 1,7 milliarder kroner Prosjektet startet opp i 2009 og skal være ferdig i desember 2012. ‘

Mandag morgen vil Jernbaneverket takke de reisende for tålmodigheten og inviterer til morgenkaffe på Oslo S.